รายการประจำเดือน

เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่
รายการคงค้าง ณ 5 เมษายน 2564
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 8 เม.ย.64 ) 0010.34/434
รายการคงค้าง ณ 22 มีนาคม 2564
รายการคงค้าง ณ วันที่ 15 มี.ค.64
รายการคงค้าง ณ 8 มีนาคม 2564
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 5 มี.ค.64 ) 0010.34/256
รายการคงค้าง ณ 22 กุมภาพันธ์ 2564
รายการคงค้าง ณ 15 กุมภาพันธ์ 2564
รายการคงค้าง ณ 8 กุมภาพันธ์ 2564
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 5 ก.พ.64)
รายการคงค้าง ณ 1 กุมภาพันธ์ 2564
รายการคงค้าง ณ 25 มกราคม 2564
รายการคงค้าง ณ 18 มกราคม 2564
รายการคงค้าง ณ 11 มกราคม 2564
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 8 ม.ค.64 ) 0010.34/027
รายการคงค้าง ณ 4 มกราคม 2563
รายการคงค้าง ณ วันที่ 28 ธ.ค.63
รายการคงค้าง ณ 21 ธันวาคม 2563
รายการคงค้าง ณ 14 ธันวาคม 2563
รายการคงค้าง ณ 7 ธันวาคม 2563
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 8 ธ.ค.63 ) 0010.34/1602
รายการคงค้าง ณ 30 พฤศจิกายน 2563
รายการคงค้าง ณ 23 พฤศจิกายน 2563
รายการคงค้าง ณ 16 พฤศจิกายน 2563
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 9 พ.ย.63) กช. 0010.34/1465
รายการคงค้าง ณ 2 พฤศจิกายน 2563
รายการคงค้าง ณ 12 ตุลาคม 2563
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 9 ต.ค.63) กช. 0010.34/1338
รายการคงค้าง ณ 5 ตุลาคม 2563
รายการคงค้าง ณ 28 กันยายน 2563