ข่าวและกิจกรรม

Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2564

Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน เม.ย.64

Default post thumbnail

รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ วันที่ 30 เม.ย. 64

กช. ได้ตรวจสอบรายการบัญชีพักสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 เม.ย. 64 พบว่ามีรายการคงค้างจำนวน 558 รายการ จึงขอให้หน่วยงานผู้เบิกที่มีรายการคงค้างดังกล่าว
Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มี.ค.64 (รพ.ตร., สพฐ.ตร., สตม. และ บช.น.)

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มี.ค.64 (รพ.ตร., สพฐ.ตร., สตม. และ บช.น.)
Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มี.ค.64

Default post thumbnail

รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ วันที่ 31 มี.ค. 64

กช. ได้ตรวจสอบรายการบัญชีพักสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ณ วันที่ 31 มี.ค. 64 พบว่ามีรายการคงค้างจำนวน 472 รายการ จึงขอให้หน่วยงานผู้เบิกที่มีรายการคงค้างดังกล่าว