ข่าวและกิจกรรม

Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มี.ค.64 (รพ.ตร., สพฐ.ตร., สตม. และ บช.น.)

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มี.ค.64 (รพ.ตร., สพฐ.ตร., สตม. และ บช.น.)
Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มี.ค.64

Default post thumbnail

รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ วันที่ 31 มี.ค. 64

กช. ได้ตรวจสอบรายการบัญชีพักสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ณ วันที่ 31 มี.ค. 64 พบว่ามีรายการคงค้างจำนวน 472 รายการ จึงขอให้หน่วยงานผู้เบิกที่มีรายการคงค้างดังกล่าว
Default post thumbnail

การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดเป็นสินทรัพย์รายตัวในระบบ GFMIS

สงป.(กช.) ได้ตรวจสอบการบันทึกบัญชีครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดเป็นสินทรัพย์รายตัวในระบบ GFMIS ณ วันที่ 10 มี.ค.64 พบว่ามีหน่วยงานผู้เบิก จำนวน 42 หน่วย
Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.พ.64

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.พ.64 (บช.ปส., บช.ส., รร.นรต.,บ.ตร., บก.ฝรก., ภ.5 - ภ.9, ศปก.ตร.สน.)
Default post thumbnail

การตรวจสอบบัญชีสินทรัพย์คงเหลือภาพรวม ตร. ณ วันที่ 30 ก.ย.63

สงป.ได้ตรวจสอบข้อมูลบัญชีสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 ก.ย.63 พบว่ามีการบันทึกบัญชีสินทรัพย์คลาดเคลื่อน 4 กรณี เพื่อให้บัญชีสินทรัพย์ภาพรวมของ ตร.
Default post thumbnail

รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ วันที่ 28 ก.พ. 64

กช. ได้ตรวจสอบรายการบัญชีพักสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ณ วันที่ 28 ก.พ. 64 พบว่ามีรายการคงค้างจำนวน 820 รายการ จึงขอให้หน่วยงานผู้เบิกที่มีรายการคงค้างดังกล่าว