ข่าวและกิจกรรม

Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.ค.63

Default post thumbnail

รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ วันที่ 31 ก.ค. 63

กช. ได้ตรวจสอบรายการบัญชีพักสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ณ วันที่ 31 ก.ค. 63 พบว่ามีรายการคงค้างจำนวน 255 รายการ จึงขอให้หน่วยงานผู้เบิกที่มีรายการคงค้างดังกล่าว
Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.ค.63

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (รพ.ตร , สพฐ.ตร , สตม. บช.น. และ บช.ทท.)
Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มิ.ย.63

Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2563

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2563 (รพ.ตร , สพฐ.ตร , สตม. และ บช.น.)
Default post thumbnail

รายงานผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลดค่าใช้จ่ายของ ตร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563