ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต “สงป. รวมใจบริจาคโลหิต” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 3 ส.ค.65 เวลา 10.30 น. พล.ต.ท.พัฒนวุธ อังคะนาวิน ผบช.สงป. , พล.ต.ต.ภาณุพงศ์ ชอบเพื่อน รอง ผบช.สงป., พ.ต.อ.หญิง สุพรรณี โปตระนันทน์ รอง ผบก.กช. เป็นผู้แทน ผบก

ประชุมปิดตรวจเพื่อสรุปผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 16 มี.ค.65 พล.ต.ต.วิชัย ศรีศีลศิริกุล ผบก.กช. ร่วมกับ นายสมชาย พิทยวรเจริญ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินเชี่ยวชาญ และกองการเงิน

ประชุมหารือข้อมูลรายงานการเงินโครงการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิตอล ระยะที่ 1 และระยะที่ 2

วันที่ 7 มี.ค.65 พล.ต.ต.วิชัย ศรีศีลศิริกุล ผบก.กช. ประชุมหารือข้อมูลรายงานการเงินโครงการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิตอล ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ร่วมกับ สตง

ประชุมหารือโครงการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิตอล ระยะที่ 1 และระยะที่ 2

วันที่ 23 ก.พ.65 พล.ต.ต.วิชัย ศรีศีลศิริกุล ผบก.กช. ร่วมกับ กองการสื่อสาร ,กองงบประมาณ และ กองการเงิน ประชุมหารือโครงการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิตอล ระยะที่ 1

ประชุมหารือแนวทางการบันทึกรายได้ดอกเบี้ยค้างรับตามเกณฑ์คงค้าง

วันที่ 10 ก.พ.65) เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.วิชัย ศรีศีลศิริกุล ผบก.กช. พร้อม รอง ผบก.กช.(2) ,รอง ผบก.กช. (3) และข้าราชการตำรวจกองบัญชีฝ่าย 1,2 และ 3

ประชุมการจัดทำงบเต็มรูปแบบเงินรายรับสถานศึกษา/สถานพยาบาล

วันที่ 8 ก.พ.65 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.หญิง กรรณิกา เหมือนรักษา รอง ผบก.กช. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องจากฝ่ายบัญชี 1-3 กช.ร่วมประชุมเรื่อง

ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชี เคารพธงชาติ

ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชี เคารพธงชาติ วันที่ 23 ธ.ค.64

มอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชี

พล.ต.ต.วิชัย ศรีศีลศิริกุล ผบก.กช. มอบนโยบาย การปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด กองบัญชี