ข่าวและกิจกรรม

ประชุมปิดตรวจเพื่อสรุปผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 16 มี.ค.65 พล.ต.ต.วิชัย ศรีศีลศิริกุล ผบก.กช. ร่วมกับ นายสมชาย พิทยวรเจริญ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินเชี่ยวชาญ และกองการเงิน

ประชุมหารือข้อมูลรายงานการเงินโครงการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิตอล ระยะที่ 1 และระยะที่ 2

วันที่ 7 มี.ค.65 พล.ต.ต.วิชัย ศรีศีลศิริกุล ผบก.กช. ประชุมหารือข้อมูลรายงานการเงินโครงการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิตอล ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ร่วมกับ สตง

ประชุมหารือโครงการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิตอล ระยะที่ 1 และระยะที่ 2

วันที่ 23 ก.พ.65 พล.ต.ต.วิชัย ศรีศีลศิริกุล ผบก.กช. ร่วมกับ กองการสื่อสาร ,กองงบประมาณ และ กองการเงิน ประชุมหารือโครงการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิตอล ระยะที่ 1

ประชุมหารือแนวทางการบันทึกรายได้ดอกเบี้ยค้างรับตามเกณฑ์คงค้าง

วันที่ 10 ก.พ.65) เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.วิชัย ศรีศีลศิริกุล ผบก.กช. พร้อม รอง ผบก.กช.(2) ,รอง ผบก.กช. (3) และข้าราชการตำรวจกองบัญชีฝ่าย 1,2 และ 3

ประชุมการจัดทำงบเต็มรูปแบบเงินรายรับสถานศึกษา/สถานพยาบาล

วันที่ 8 ก.พ.65 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.หญิง กรรณิกา เหมือนรักษา รอง ผบก.กช. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องจากฝ่ายบัญชี 1-3 กช.ร่วมประชุมเรื่อง

ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชี เคารพธงชาติ

ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชี เคารพธงชาติ วันที่ 23 ธ.ค.64

มอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชี

พล.ต.ต.วิชัย ศรีศีลศิริกุล ผบก.กช. มอบนโยบาย การปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด กองบัญชี

ประชุมหารือแนวทางการบันทึกบัญชีเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าธรรมเนียมฯ ของ สพฐ.ตร.

วันที่ 28 ม.ค.65 เวลา 11.00 น. พ.ต.อ.หญิง กรรณิกา เหมือนรักษา รอง ผบก.กช.(2) พร้อมฝ่ายบัญชี 1 กช. และเจ้าหน้าที่ สพฐ.ตร

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำของบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2566

พล.ต.ต.วิชัย ศรีศีลศิริกุล ผบก.กช. พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชาในสังกัดกองบัญชี ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำของบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม กช.