พิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชี

ลงวันที่

วันที่ 27 เม.ย.66 เวลา 10.30 น.

พล.ต.ท.โชคชัย เหลืองอ่อน ผบช.สงป. ,พล.ต.ต.ภาณุพงศ์ ชอบเพื่อน รอง ผบช.สงป., พล.ต.ต.หญิง ณัฏฐนันท์ อินทรัตน์ชัยกิจ ผบก.กช. และคุณต่อพงศ์ ม้าไว ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจภาครัฐ กลุ่มธุรกิจภาครัฐ 2 ผู้แทนธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชี ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี ณ ห้องประชุม กองบัญชี อาคาร 5 ชั้น 5 ตร.