ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ตรวจสอบได้

 0-2205-2701

ข่าวสารกองบัญชี ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรม ดูทั้งหมด

ผู้บังคับบัญชา

  • พล.ต.ต.วิชัย ศรีศีลศิริกุล

    กำกับดูแลและบริหารการบัญชีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ได้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ

รายการประจำเดือน

จัดซื้อ จัดจ้าง

ระเบียบการ

b1

b2

b3

b4

b5

© 2022 Copyrights. All rights reserved. Accountancy Division, Office of Budget and Finance.