โครงการอบรมการปฏิบัติงานด้านบัญชีตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ลงวันที่

วันศุกร์ที่ 3 พ.ค.67

พล.ต.ต.ภาณุพงศ์ ชอบเพื่อน รอง ผบช.สงป. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการปฏิบัติงานด้านบัญชีตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

พล.ต.ต.หญิง ณัฏฐนันท์ อินทรัตน์ชัยกิจ ผบก.กช. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ กช. เข้าร่วมพิธีเปิด

โดยวิทยากรของ กช. เป็นผู้ดำเนินการบรรยายให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยเบิกจ่าย 224 หน่วย ผ่านระบบ Zoom Meeting ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมกองบัญชี ชั้น 5 อาคาร 5 ตร.