การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ต.ค.65 (รพ.ตร., บช.น., สตม., สพฐ.ตร. และ บช.ทท.)