การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ต.ค.66 (กง., รพ.ตร., สพฐ.ตร., สตม., บช.น., บช.ทท., บช.สอท. และ บช.สกบ.)