การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ต.ค.66 (บช.ส., รร.นรต., ภ.5-ภ.9)