การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน พ.ค.67 (กง., รพ.ตร., สพฐ.ตร., สตม.,บช.น., บช.ทท., บช.สอท. และ บก.สพ.