การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มิ.ย.67 (บช.ก.,ภ.1-4,บช.ตชด.)