การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ส.ค.65 (รพ.ตร., สพฐ.ตร., สตม., บช.น. และ บช.ทท.)