การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ส.ค.66 (บช.ก., ภ.1-4, บช.ตชด.)