การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ส.ค.66 (รพ.ตร., สตม., สพฐ.ตร., บช.น., บช.ทท. และ บช.สอท.)