การประชุมหารือการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ณ รร.นรต.

ลงวันที่

วันที่  9 มิ.ย.66 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.หญิง ดวงฤดี เอี้ยวสินทรัพย์ รอง ผบก.กช. และ ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง พรสุภา  ชิตเจริญธรรม ผกก.ฝ่ายบัญชี 2 กช.พร้อมข้าราชการตำรวจฝ่ายบัญชี 2 กช. ร่วมประชุมหารือการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ณ รร.นรต. โดยมี พล.ต.ต.ธานินทร์ สุนทรสุทธิวัตร ผบก.อก.รร.นรต.เป็นประธาน พร้อมเจ้าหน้าที่ อก.รร.นรต.เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมห้วยจรเข้ รร.นรต.