ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชี เคารพธงชาติ

ลงวันที่

ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชี เคารพธงชาติ วันที่ 23 ธ.ค.64