ประชุมปิดตรวจเพื่อสรุปผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2564

ลงวันที่

วันที่ 16 มี.ค.65 พล.ต.ต.วิชัย ศรีศีลศิริกุล ผบก.กช. ร่วมกับ นายสมชาย พิทยวรเจริญ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินเชี่ยวชาญ และกองการเงิน ประชุมปิดตรวจเพื่อสรุปผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม กง. อาคาร 4 ชั้น 1 โดยมี พล.ต.ท.พัฒนวุธ อังคะนาวิน ผบช.สงป. เป็นประธาน