ประชุมหารือแนวทางการบันทึกบัญชีเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าธรรมเนียมฯ ของ สพฐ.ตร.

ลงวันที่

วันที่ 28 ม.ค.65 เวลา 11.00 น. พ.ต.อ.หญิง กรรณิกา เหมือนรักษา รอง ผบก.กช.(2) พร้อมฝ่ายบัญชี 1 กช. และเจ้าหน้าที่ สพฐ.ตร. ร่วมประชุมหารือแนวทางการบันทึกบัญชีเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าธรรมเนียมฯ ของ สพฐ.ตร.