ประชุมหารือโครงการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิตอล ระยะที่ 1 และระยะที่ 2

ลงวันที่

วันที่ 23 ก.พ.65 พล.ต.ต.วิชัย ศรีศีลศิริกุล ผบก.กช. ร่วมกับ กองการสื่อสาร ,กองงบประมาณ และ กองการเงิน ประชุมหารือโครงการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิตอล ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ณ ห้องประชุมกองบัญชี อาคาร 5 ชั้น 5 โดยมี พล.ต.ต.ภาณุพงศ์ ชอบเพื่อน รอง ผบช.สงป. เป็นประธาน