มอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชี

พล.ต.ต.วิชัย ศรีศีลศิริกุล ผบก.กช. มอบนโยบาย การปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด กองบัญชี