เคารพธงชาติ

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ข้าราชการตำรวจ กช., ฝอ.สงป., ฝทง.สงป. ร่วมเคารพธงชาติ บริเวณด้านหน้าอาคาร ๑ ตร. พร้อมทั้งตรวจสอบระเบียบการแต่งเครื่องแบบและทรงผม ตามสั่งการของ ตร.