โครงการกองบัญชีรวมใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมใจปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี จังหวัดสมุทรปราการ

ลงวันที่

01วันที่ 11 พ.ค.66 พล.ต.ท.โชคชัย เหลืองอ่อน ผบช.สงป. , พล.ต.ต.หญิง ณัฏฐนันท์ อินทรัตน์ชัยกิจ ผบก.กช. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจกองบัญชี เข้าร่วมโครงการกองบัญชีรวมใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมใจปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี จังหวัดสมุทรปราการ