งานวันสถาปนากรมบัญชีกลางครบรอบ 132 ปี

วันที่ 7 ต.ค.65 (เวลา 09.00 น.) พล.ต.ต.หญิง ณัฏฐนันท์  อินทรัตน์ชัยกิจ ผบก.กช. พร้อมคณะ เป็นผู้แทน สงป. ร่วมเป็นเกียรติในงานวันสถาปนากรมบัญชีกลางครบรอบ 132 ปี และมอบเงินสมทบทุนให้กับ "สวัสดิการกรมบัญชีกลางเพื่อกิจกรรมและงานสถาปนากรม" ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 3 กรมบัญชีกลาง