ผบก.กช. มอบเกียรติบัตรยกย่องความดีแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดตามโครงการ "ทำดีมีรางวัล"

ลงวันที่