พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม พ.ศ.2565

วันที่ 25 ก.ค.2565 เวลา 10.30 น. พล.ต.ท.พัฒนวุธ  อังคะนาวิน ผบช.สงป. เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม พ.ศ.2565 โดยมี พล.ต.ต.หญิง อรวรรณ  หว้ามุกข์ ผบก.กง. พล.ต.ต.วิชัย  ศรีศีลศิริกุล ผบก.กช. และข้าราชการตำรวจ
ในสังกัด สงป. เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุมกองการเงิน ชั้น 1 อาคาร 4 ตร.