รายการประจำเดือน

Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.พ.66 (รพ.ตร., บช.น., สตม., สพฐ.ตร., บช.ทท. และ บช.สอท.)

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.พ.66 (รพ.ตร., บช.น., สตม., สพฐ.ตร., บช.ทท. และ บช.สอท.)
ไฟล์แนบ
Default post thumbnail

รายการคงค้างในระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน ก.พ.66

Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ธ.ค.65 (บช.ปส., บช.ส., รร.นรต., บ.ตร., ศยก., บช.ศ., ภ.5- ภ.9 และ ศปก.ตร.สน..)

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ธ.ค.65 (บช.ปส., บช.ส., รร.นรต., บ.ตร., ศยก., บช.ศ., ภ.5- ภ.9 และ ศปก.ตร.สน..)