การจัดทำแผนเพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้านการปรับปรุงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เลขที่หนังสือ
0010.32/734
ลงวันที่

การจัดทำแผนเพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้านการปรับปรุงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (บช.ทท., ภ.9, สตม. บช.ปส. สพฐ.ตร. และ รพ.ตร.) ส่งข้อมูลให้ กช. ภายในวันที่ 22 มิ.ย.64