ข่าว

Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564 (รพ.ตร., สพฐ.ตร., สตม. และ บช.น.)
Default post thumbnail

รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ วันที่ 31 ธ.ค. 64

กช. ได้ตรวจสอบรายการบัญชีพักสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ณ วันที่ 31 ธ.ค. 64 พบว่ามีรายการคงค้างจำนวน 118 รายการ จึงขอให้หน่วยงานผู้เบิกที่มีรายการคงค้างดังกล่าว
Default post thumbnail

ขอเลื่อนการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

ขอเลื่อนการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)