การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ส.ค.61

เลขที่หนังสือ
0010.32/1227
ลงวันที่

"กช.ได้ตรวจสอบงบทดลอง เดือน ส.ค.2561 (บช.น. สตม. รพ.ตร. สพฐ.ตร.) พบว่า มีรายการคลาดเคลื่อนและบันทึกข้อมูลทางบัญชีไม่ถูกต้อง ขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 10 ก.ย. 61