การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ต.ค. 2561

เลขที่หนังสือ
0010.32/1582
ลงวันที่

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ต.ค. 2561 ของหน่วยงานผู้เบิกในสังกัด รพ.ตร. สตม. สพฐ.ตร. และ บช.น.