ข่าว

Default post thumbnail

ขอข้อมูลประกอบการกำหนดรหัสกิจกรรมย่อย ของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ขอข้อมูลประกอบการกำหนดรหัสกิจกรรมย่อย ของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
Default post thumbnail

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai”

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai” โดยขอให้ลงทะเบียนออนไลน์ ไม่เกินวันอังคารที่ 12 ก.ค.65 เวลา 12.00 น.
Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มิ.ย.65

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มิ.ย.65 (รพ.ตร., สพฐ.ตร., สตม., บช.น. และ บช.ทท.)
Default post thumbnail

รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ วันที่ 30 มิ.ย. 65

กช. ได้ตรวจสอบรายการบัญชีพักสินทรัพย์ในระบบ New GFMIS Thai ณ วันที่ 30 มิ.ย. 65 พบว่ามีรายการคงค้างจำนวน 279 รายการ จึงขอให้หน่วยงานผู้เบิกที่มีรายการคงค้างดังกล่าว