การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน พ.ค.2561

กช.ได้ตรวจสอบงบทดลอง เดือน พ.ค. 2561 (บช.ก., บช.ตชด., ภาค 1-4) พบว่ามีรายการคลาดเคลื่อนและบันทึกข้อมูลทางบัญชีไม่ถูกต้อง ขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ภายใน 10 มิ.ย. 2561