การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มี.ค.66 (รพ.ตร., บช.น., สตม., สพฐ.ตร., บช.ทท. และ บช.สอท.)