รายการประจำเดือน

เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่
รายการคงค้าง ณ 27 กรกฎาคม 2564
รายการคงค้าง ณ วันที่ 21 ก.ค.64
รายการคงค้าง ณ 12 กรกฎาคม 2564
รายการคงค้าง ณ 5 กรกฎาคม 2564
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 5 ก.ค.64 ) 0010.34/813
รายการคงค้าง ณ 28 มิถุนายน 2564
รายการคงค้าง ณ 21 มิถุนายน 2564
รายการคงค้าง ณ วันที่ 14 มิ.ย.64
รายการคงค้าง ณ 7 มิถุนายน 2564
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 5 มิ.ย.64 ) 0010.34/701
รายการคงค้าง ณ 31 พฤษภาคม 2564
รายการคงค้าง ณ 24 พฤษภาคม 2564
รายการคงค้าง ณ 17 พฤษภาคม 2564
รายการคงค้าง ณ 11 พฤษภาคม 2564
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 5 พ.ค.64 ) 0010.34/569
รายการคงค้าง ณ 3 พฤษภาคม 2564
รายการคงค้าง ณ วันที่ 26 เม.ย.64
รายการคงค้าง ณ 19 เมษายน 2564
รายการคงค้าง ณ 5 เมษายน 2564
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 8 เม.ย.64 ) 0010.34/434
รายการคงค้าง ณ 22 มีนาคม 2564
รายการคงค้าง ณ วันที่ 15 มี.ค.64
รายการคงค้าง ณ 8 มีนาคม 2564
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 5 มี.ค.64 ) 0010.34/256
รายการคงค้าง ณ 22 กุมภาพันธ์ 2564
รายการคงค้าง ณ 15 กุมภาพันธ์ 2564
รายการคงค้าง ณ 8 กุมภาพันธ์ 2564
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 5 ก.พ.64)
รายการคงค้าง ณ 1 กุมภาพันธ์ 2564
รายการคงค้าง ณ 25 มกราคม 2564