รายการประจำเดือน

เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่
รายการคงค้าง ณ 20 มิถุนายน 2565
รายการคงค้าง ณ 6 มิถุนายน 2565
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ New GFMIS Thai (ภายในวันที่ 10 มิ.ย.65 ) 0010.34/1061
รายการคงค้าง ณ 30 พฤษภาคม 2565
รายการคงค้าง ณ 23 พฤษภาคม 2565
รายการคงค้าง ณ วันที่ 17 พ.ค.65
รายการคงค้าง ณ 9 พฤษภาคม 2565
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ New GFMIS Thai 0010.34/684
รายการคงค้าง ณ 28 มีนาคม 2565
รายการคงค้าง ณ 21 มีนาคม 2565
รายการคงค้าง ณ 14 มีนาคม 2565
รายการคงค้าง ณ 7 มีนาคม 2565
รายการคงค้าง ณ 7 มกราคม 2565
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 5 ก.พ.65 ) 0010.34/210
รายการคงค้าง ณ 31 มกราคม 2565
รายการคงค้าง ณ วันที่ 24 ม.ค.65
รายการคงค้าง ณ 10 มกราคม 2565
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 10 ม.ค.65 ) 0010.34/44
รายการคงค้าง ณ 20 ธันวาคม 2564
รายการคงค้าง ณ 13 ธันวาคม 2564
รายการคงค้าง ณ วันที่ 7 ธ.ค.64
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 8 ธ.ค.64 ) 0010.34/1716
รายการคงค้าง ณ 29 พฤศจิกายน 2564
รายการคงค้าง ณ 15 พฤศจิกายน 2564
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 8 พ.ย.64 ) 0010.34/1442
รายการคงค้าง ณ 1 พฤศจิกายน 2564
รายการคงค้าง ณ 25 ตุลาคม 2564
รายการคงค้าง ณ 18 ตุลาคม 2564
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 8 ต.ค.64 ) 0010.34/1253
รายการคงค้าง ณ 27 กันยายน 2564